Høyrt om Codex Alimentarius……………………..?       Det betyr noko sånt som: **”Matkode”**…..

Vel, eg skal prøve mitt beste å fortelle “light” versjonen av kva dette eigentleg er for nok (slik eg har forstått det da vel å merke)…..Her har sikkert sneke seg inn nokre missoppfatningar hist og her. Men det meste skal vere dokumenterbart….og also ingen teori…

Så kva er also dette med det mystiske navnet Codex Alimentarius tru? Høyres jo ganske flott ut ikkje sant ?

Also….: Det er i prinsippet eit matkontrollsystem som er svært innfløkt og vanskeleg å forstå (derfor “light” versjon :) .

Codex Alimentarius kommisjonen (CAC) blei etablert i 1962 av to av FNs organer: FAO (FNs organ for ernæring og landbruk) og WHO (verdens helse organisasjon).  

Codex “opprinnelege” hennsikt og grunnen til at det blei etablert (?) var å skulle beskytte forbrukarane ved å sørge for at maten vår var fri for forureining som sprøytemiddelrestar, tungmetaller, giftstoffer ol.

Det er noko sånt som 27 codex kommitear tilsaman som jobbar med ulike sider av kommersielle “matprosjekt” . Alt frå hermetikk og ferdigmat til frukt, grønnsaker, tilsetningsstoffer (E-stoffer), sprøytemiddelrestar, lettprodukter, kosttilskudd, tungmetall, vitaminer, genmodifisert mat, bestrålingsnivå, næringsstoffer, kjemikalier osv osv.

Det er desse ulike Codex kommiteane som bestemmer retningslinjene (”internasjonale Standarder”)  for “akseptable nivåer“  i mat av sprøytemiddelrestar, kjemiske tilsetningsstoffer (E-stoffer), genmodifisert mat, tungmetaller, bestråling og liknande. Codex følger igjen anbefalinger frå såkalt “internasjonal vitenskapeleg einigheit” der forskarane som er innvolvert gjerne jobbar eller er deleigarar  i dei største mat- og farmakologiselskapa i verden (also indirekte: matindustrien sine eigne “forskningsresultater” bli også brukt som rådgivande). Så kven som eigentleg “bestemmer retningslinjene” kan ein jo få undre seg over…

Forskningsdataen er basert på å studere verknaden av stoffa isolert sett og ikkje verknaden saman med andre stoffer!

Codex A. er ein gedigen organisasjon som also på vegne av ca.170 av FNs medlemsland  regulerar (vha “retningslinjene dei lagar) internasjonal handel  med matvarer, næringsstoffer, vitaminer, mineraler, urter og kosttilskudd o.l. Dei samarbeider med bla legemiddelindustrien, sukkerindustrien, leskedrikkindustrien, matindustrien for å finne dei “rette retningslinjene” og dei “rette akseptable nivåa”…..

Når Codexkomiteane har utarbeida og vedtatt sine “standarder” så tar WTO (verdens handels organisasjon) over “regelverket” og håndhevar det. Då WTO blei danna i 1994 aksepterte dei då Codex sine “retningslinjer” som “lover”. Alle land som er medlemmer i WTO må jobbe mot å “harmonisere” med codex standarane.  Dersom retningslinjene ikkje blir holdt i eit land kan WTO vedta handelssanksjonar for å tvinge landet tilbake til “lovlydigheit”.

Det er also alle desse “MatDirektiva” frå indirekte Codexkommiteane som strøymer inn i landet vårt no via Mattilsynet og EU….fordi mattilsynet har “gløymt” å seie Nei Takk! I stedet sitter dei berre der og Stilletiande svelger unna kamelane…..ein etter ein….

Mattilsynet er also Norges lille ”røst” (?) i dette gedigne matkontrollsystemet som også EU jobber for å innlemme i sine medlemsland, der det endelege målet er at den globale mathandelen skal regulerast slik att vi alle  saman tilslutt “harmoniserar i lag”  med Codex A. sine retningslinjer. 

Som vi alle veit er vi flinkast i Europa til å innføre EU sine nye direktiver.  Så Norge med mattilsynet i spissen prøver febrilsk å vere flinkast til å “harmonisere” med WTO og EU (berre sjekk sidene til mattilsynet). Det høyres jo nesten lyrisk ut dette….”la oss harmonisere saman so blir alle so glade og fornøgde for vi passar på deg og helsa di skal du vete”….Halleluuuja!

Det rare er at Codex har klassifisert næringsstoffer (jern, kalsium, selen, magnesium…) som “giftstoffer“. Det gjorde dei visstnok allerede i 1994. Giftstoffer blir testa på dyr for å finne ut max dose der 50% av forsøksdyra dør (LD50). Deretter (i den andre enden av skalaen) blir dei testa på nye (!) dyr for å finne “minimum max” dose som gir ingen effekt. Denne minimumsdosen blir delt på 100 og denne verdien (1/100 del) blir satt som “akseptabelt nivå” (ADI=akseptert dagleg inntak per kg kroppsvekt (mg/kg/dag)-så må ein gange ADI-verdien med kroppsvekta si for å få rett mengde av stoffet ein trygt kan få  i seg utan å bli sjuk). Det høyres jo forsåvitt betryggandes ut når det gjelder t.d blåsyre, metanol og kvikksølv……men når dei same testane (og dermed same anbefalte “retningslinjene”) blir gjort på næringsstoffer kroppen faktisk trenger….så kan ein jo begynne å undre seg om ein kanskje får litt vel lite i seg sidan dosen anbefalt er also 100 gongar mindre (perkgkroppsvekt) enn den dosen som ikkje gav effekt i utgangspunktet?? Gjekk eg meg vill einplass her tru? hmmm

Alså i følge dette codex-systemet der stoffer som er blitt klassifisert som “giftstoffer”  vil det automatisk bli forbudt å selge doser som gir meir enn 1/100 del av denne  minimumsmaximumedosen. Skjønner?….

Folk flest trur faktisk myndigheitene passar på oss og vill oss vel. Eg vil gjerne tru det og. Men eg er redd vi blir svært skuffa …

Våre vanlege lover seier atte: “Alt som ikkje er forbudt er tillatt” (enn so lenge)

Codex sine lover derimot seier:”Det som ikkje er lov er forbudt”!

Litt Codex Alimentarius historikk:

Før og under andre verdenskrig var det eit svært selskap i Tyskland som heitte I.G.Farben. Dei var allerede i 1930 åra den største kjemiske produsenten i verden.  Dei produserte bla nervegassen som blei brukt i Auschwitz-gasskammera (Zyklon-B/blåsyrebasert), våpen, legemidler mm. Med andre ord Hitlers allierte.  I.G. Farbens kjemiske fabrikk hadde sete ved Auschwitz konsentrasjonsleir der også fleire fangar måtte jobbe.

Etter andre verdenskrig blei nokre av ledarane og forskarane i dette selskapet dømt til krigsforbrytelse under Nürenberg-prosessane. Ein av dei, Fritz ter Meer ( han som  visstnok stod bak den “hyggelege fana” over Auschwitzs:”Arbeit mach frei”…), blei dømt til 7 års fengsel for å:” være ledar i ein sammensvergelse for å begå kriminelle handlingar som planlegging, starting og igjennomføring av aggresiv krigføring og innvasjon av andre land, krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheita, medlemskap i ein kriminell organisasjon (SS)……”

Det blei jo forresten også brukt Fluor tilsatt drikkevatn i Tyske konsentrasjonsleirar fordi dei visste det førte til at fangane (og andre) blei veldig greie å ha med å gjere. Passive og enkle og styre utan motstand. Dette hadde dei kanskje lært av Stalin som også brukte fluor i drikkevatnet visstnok i sine GUlag-leirar (fangeleirar med hardt tvangsarbeid i bla Sibir frå 1930-1955).

Kanskje derfor det er fluor i tannkremen vår …….og i drikkevatnet i USA og Russland i dag…..ahaaa ?!

Anyway, Dr. Meeeer kom jo utigjen eingong i begynnelsen av 50 tallet og hadde klekka ut ein ny “massekontroll” plan. Han blei utnevnt til styremedlem i Bayer (ein “avleggar” av IGFarben) og allierte seg med farmasøytindustrien og matindustrien og FN via Bayer og var also med på å skape organisasjonen  kalla “Codex Alimentarius  kommisjen” . I 1962 bestemte dei seg for å jobbe mot eit globalt matkontrollsystem som skulle vere sluttført 31 desember 2009.

Dagens situasjon:

Eit anna av Codex sine mål er å lage retningslinjer og tillatte helsepåstander for salg av vitaminer, mineraler, urter og kosttilskudd osv,  som skal gjelde for heile jordklodens befolkning. Dei har store abisjoner ja det skal dei ha. Men dessverre kan det sjå ut til at dei har ”kontroll og makt over menneska” i fokus og ikkje det dei burde ha i fokus som å sikre optimal helse og  ”beskytte forbrukaren mot farlege giftstoffer, sprøytemiddelrestar, genmodifisert mat, tungmetaller….

Beslutningar i codexkomiteane taes igjennom konsensus (såkalt “enighet”) alla pavemakta og det er kommiteens formann som bestemmer når konsensus er oppnådd. Hmm!? Forøvrig so meinar visst denne formannen at næringsstoffer ikkje er so viktig for helsa vår……..for han meinar jo at dei er giftstoffer egentleg…

Norske politikarar (med unntak av kystpartiet og venstre) ser ut til å vere totalt handlingslamma??? Dei stolar på at mattilsynet gjere jobben sin (som er å ha tilsyn med at den maten vi eter er Trygg). Mattilsynet stolar igjen på at EU gjere jobben sin og innførar alle nye direktiver utan å mokke (utan å sjekke noko?). EU på si side stolar på at Codexgjengen gjere jobben sin og codex stolar på atte “forskningsrådet” (matindustrien og legemiddelind) kan det dei drive med.

Så det tragiske er da at mattilsynet ser ut til å ikkje gjere jobben sin, men følger berre etter flokken rundt seg som følger ledaren. Det er jo nesten litt dyrisk det heile….

Codex vil at dei tillate helsepåstandane ved salg av f.eks urter skal vere strengt regulert. Deiras endelege mål er å klassifisere urter, vitaminer, mineraler og kosttilskudd som legemidler. Då må ein også gjerne ha ein legeresept for å kjøpe dyre vitaminer og mineraler på apoteket (og utan noko særleg effekt sidan det er “giftstoffer” og derfor med minimal dose). Dei vil jo aller helst ha vekk alle helsekostbutikkane som driver med sine “hekserier og trollerier” av befolkningen……

Dagens “reklamering” av helsekostprodukter vil also bli endå strengare regulert enn det allerede er. Eit lite eksempel: Det er i dag ikkje lov til å reklamere for den positive effekten av den naturlege søtningsurten Stevia på mennesker (dette kan Japan alt om for dei brukar mykje stevia og ingen kunstige E-stoffer i maten sin). Men det er lov å selge Stevia som dyrefor i Norge (du får det på nokre helsekostbutikkar). Dersom ein reklamerer for den positive effekten som stevia kan ha skal det kunne dokumenterast. Dersom ein kan dokumentere det “såkalt vitenskapeleg” så blir automatisk Stevia omklassifisert til eit legemiddel og vil kun vere tillatt å selge på apotek (til dobbel pris og gjerne med legeresept). Solhatt er mogelegen snart også apotekvare..

Dette er dilemmaet helsekostbutikkane står ovenfor. Helsekostbutikkane er svært strengt regulert allerede i dag.  Kanskje er det like greit å berre selge Stevia som dyrefor likavel (kan jo kalle det “Stevia til sauefor” f.eks ;) 

Det er og “snakk om” (eller bestemt?) at ein skal innføre 7 tidlegare forbudte pesticider (sprøytemidler) igjen. Bla PCB, dioxiner, Pentachlorfenol, Aldrin, Hexachlobenzen …for å nevne nokre. Det er også snakk om å heve dei “akseptable nivå” grensene for sprøytemiddelrestar og tungmetaller i maten. Det er snakk om å Påby bruk av veksthormoner og antibiotika i dyr brukt i matindustrien (litt diffust dette). Og øke mengden av genmodifisert mat (det blir brukt eindel genmodifisert mat i Norge i dag, men i stedet for å skrive “genmodifisert mais” td skrives det berre “modifisert mais” på ingredienser på td ferdigmat-snikinnføring kallar eg det!). 

Eg vil anbefale absolutt alle om å sette seg litt inn i kva dette er for noko. Berre søk på “Codex Alimentarius” (eller aspartame eller MSG for den saks skyld) både på you tube og andre plassar…….Dei som har kontakter i Mattilsynet burde absolutt prøve å snakke desse til fornuft! Dette er noko som ingen er tent med andre enn dei som sitter øverst i “pyramiden”. Dei vanlege mediakanalane som TV og avisene har ikkje nevnt CodexA  med eit ord meg bekjent? I såfall er det i innpakka form alla : “No har Mattilsynet innført mat-direktiv nr xxx for å harmonisere med EU”…….Det minste vi kan forlange er at dei opplyser oss om kva dei bedriver med i kulissene……istedet for å “samtykker i stillheit”….utan å informere Massene!!

For å forenkle det heile so handler det om at når f.eks Aspartame (E-951) og MonoSodiumGlutamate (E-621/MSG) er blitt tillat i det vi puttar inn i vår munn så er det faktisk allerede då noko alvorleg gale med det såkalte “matkontrollsystemet” einplass……..Mattilsynet kan ein enkelt og greit ikkje stole på gjere sitt beste for folkets helse når dei ikkje eingong klarer å seie nei til desse stoffa! Det kan verke som om dei er som “sauer” som ubegrunna fryktar sauehunden. Sauehunden ville jo aldri ete sauene om dei ikkje gadd lye han vel?  Eller kanskje er det ein ulv dei står ovenfor? Ikkje veit eg….men det er noko som ikkje stemmer her.

Men poenget er at Alle Burde sjekke ut dette for seg sjølv…….dette kan ikkje få lov til å passere i stillheit….slik at ein endar opp med at “den som tier samtykker” der ingen bryr seg om framtida for oss alle og ikkje minst våre barn! Oppfordrar alle til å gjere det ein føler ein kan! Bruk kontaktnettet ditt. Snakk mattilsynet til fornuft om du kjenner nokon der. Roop i media eller skogen eller der du måtte føle for det. Sjekk ut “Fritthelsevalg” (dei jobbar imot Codex A). Vi har faktisk enorm makt i det å vere forbrukar og menneske. Kjøp økologisk (naturleg) mat (den er somregel utan alt dette over) og ikkje dette “søppelet” dei vil selge oss (les “ingredienser” og du vil oppdage alt det rare som fins i spesielt halvferdig- og ferdigmaten), informer omgangskretsen….og be til Gud…(det skal visst hjelpe seies det)…hehe…….gjer noko iallefall….dette kan vi ikkje stilletiande akseptere!

Meinar ikkje at ein skal bli hysterisk, voldeleg eller fanatisk på noko som helst vis. Men ein meir fornuftig, opplyst og bevisst forbrukar derimot kan du godt prøve å bli ;) Det er faktisk svært viktig! Fordi  i stedet for at dei med makt til å lage “superlover” over oss for deretter å tvinge oss til å følge desse “psykolovene”, so kan faktisk vi bruke deiras maktmiddel mot dei, nemleg pengane, til å “tvinge” systemet via matbutikkane (og dermed vekke mattilsynet) til å innføre meir rein og naturleg mat til det beste for oss alle. For det er det det er snakk om : Rein&Sunn&Naturleg mat.

Det er ikkje rett å følge idiotiske korrupte lover, men det er derimot vår fødselsrett som menneske å få lov til å leve eit harmonisk liv i balanse med naturen og ete naturprodukter som vi sjølv vil!

Vi har overhauet ikkje brukt for eit “supermatkontrollorgan (CodexA) som sitter for to andre verdensorgan (FAO&WHO) via igjen verdensorganet FN og tilslutt Global organet WTO (eller var det “himmel” organet?) til å bestemme kva vi har lov til å ete eller ikkje! Og iallefall ikkje når dei berre sitter der eller kanskje dei står og kokar “lov”suppe ingen er tent med anna enn kanskje dei som får pengane av dette “matgildet”.  Tenk heile 5 verdensorganisasjoner skal til for å “koke suppe” til oss!!!   Kunne dei ikkje berre kalt seg “Supperådet”?

Bånn Apetitt!!

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%e2%80%93-mat-som-vapen/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende