Hjertet og Hjernen har ein kontinuerleg tovegs dialog der kvar av dei påverkar den andres funksjon.

Det er lite kjent men hjertet sender faktisk meir informasjon til hjernen enn omvendt og signala hjertet sender til hjernen kan faktisk også påverke sanseoppfattelsen og følelsesmessige prosessar samt “høgare” erkjennelsesfunksjonar (kunnskapsfunskjonar). Kanskje verkar også intuisjonen (”direkte kunnskap og forståelse”) via hjertet?

Hjertet skapar det kraftigaste elektromagnetiske feltet i kroppen vår. Følelsane våre kjeme frå dette magnetiske feltet inni oss (og rundt oss) skapt av våre tankar trur eg. Dette feltet kan andre mennesker rundt oss registrere i hjernen sin ubevisst. Du har sikkert følt dette mang eingong….nokre mennesker tiltrekkar deg og du føler deg vel saman med dei…..andre mennesker føler du deg uvell med……hjertet ditt registrerar på eit vis andre menneskes tankar om deg trur eg…du registrerar also andres følelsar sendt ut frå hjertet deiras kanskje…(du registrerar deiras hjertefeltfølelsar på eit vis)..

Vi er som elektromagnetiske “uttrykksvesen” for vår høgare kunnskapsbevisstheit som er kanskje sjela vår. Vi er i realiteten “ufysiske”  Lysvesen som uttrykker seg via ein fysisk kropp. Men vi har antagelegvis gløymt korleis vi kan sjå klart pga ei maske laga av frykt for det ukjente som tillslørar sannheita og forvirrar oss i denne fysiske verden vårt “lys er blitt fanga i”.

Hjertes elektromagnetiske felt forandrar seg drastisk alt etter kva følelsar ein følar. Det er dette som sensitive mennesker kjenner…….dei registrerar andres “følelsar” utstråling på eit vis.

Det er hjertet som mottar signaler frå jorda og universet……og sender det så vidare til hjernen….meg forstått..

Hjertefeltet kan også påverke celler, vatn og DNA bla……(det er påvist i forsøk “in vitro”=i prøverørsglass). Det er jo litt rart ja….men so er det jo dette forskningen faktisk er bygd på…….igjentatte forsøk som stemmer med utgangspunktet……og ikkje alltid like logisk….(påstand, bevis etc)

Vi må berre prøve å bryte ned denne unaturlege maska (frå syndefallet og eplet osv?) og bli oss sjølv igjen kanskje…

Har du nokon gong følt følelsane dine i sjølve hjernen? Er dei ikkje lokalisert meir rundt hjertet? Så kven styrar eigentleg kroppen?

Nokre tankar kring hjertet og hjernen frå meg (inspirert av diverse andre mennesker som bla Ben Stewart og Max Igan og Hearthmath Institute-du finner dei på Youtube:)…..kanskje er ikkje alt i dette innlegget  rett…men,,,,ein velger jo sjølv kva ein vil tru på  ikkje sant?

:)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende