Våre følelsar påverkar direkte vår DNA struktur og også den verden vi lever i. Dette trur eg er samanhengen mellom vår fysiske og vår esoteriske (spirituelle/åndelege) verden.

Nyare forskning har vist at den primære funksjonen til DNA ikkje ligger i proteinsyntese som tidlegare antatt, men i elektromagnetisk energi mottakelse og uttsendelse. Vårt DNA er nesten som ei slags antenne som mottar, omdannar og utsender bioelektriske signaler til kroppen. Sjølv celler “kommuniserar” med kvarandre vha “biofoton” som er bittesmå partiklar av lys som igjen er eindel av heile vårt elektromagnetiske “kommunikasjons” felt.

Mindre enn 3% av DNA’s funksjon er visstnok involvert i proteinsyntese og minst 90% (?) til “antenne” funksjon. Så dette er jo ganske fasinerandes synast eg ……og kanskje til og med litt skremmandes til å begynne med……det er berre heilt WaaaooooOO…hehe

Vårt DNA er bygd opp av bla 4 ulike “byggesteinar”  (baser) som igjen kan samasettast i heile 64 ulike kombinasjonar for å lage bla aminosyrer. Kroppen vår lager stort sett berre ca.20 aminosyrer i dag, men den har sannsynlegvis (?) evnen til å lage 64 aminosyrer. Men dei andre “kodane” er “slått av”.

Dersom ein tenker seg at DNA faktisk kan “slå på” desse andre kodane ved hjelp av å ta inn meir høgfrekvente signaler frå “tomrommet” (”vakumet”) via intuisjonen og hjertet så er det sannsynlegvis faktisk mogeleg. Når kroppen er stressa pga  måten ein tenker på så mottar kroppen (hjertet og vidare til cellene og DNA) kun lavfrekvente energibølger som ikkje klarer å “slå på” dei “manglandes” DNA-kodane. Når derimot ein lever etter intuisjonsevnen og følger sitt hjerte så vil ein kunne motta høgfrekvente energibølger som vil treffe fleire kodar på DNA spiralen og dermed aktivere dei. Det er ikkje utenkeleg sidan høgfrekvente bølger har fleire “spiral”svingningar per tidseinheit enn lavfrekvente energibølger og vil dermed “treffe” fleire plassar på DNA-molekylet. 

Så sjølve “brytaren” er also våre følelsar. Følelsane våre er linka til vårt hjerte og vårt DNA. “Fryktfølelsar” (vrede, angst, hat, apati, likgyldigheit..) er lavfrekvente mens “kjærleiksfølelsar” (lykke, glede, humor, harmoni,empati…) er høgfrekvente………….så kanskje vår rette og ekte måte å kommunisere på er vha intuisjonen, hjerte og “kommunikasjonsfeltet” (elektromagnetisk stråling/Energi) dette danner……….

Når ein veit (ifølge forskarane) at 99,999% av eit atom er såkalt “tomrom”…..og at vi faktisk er ganske “tomme” ;) …så må jo dette tomrommet bestå av noko anna som vi endå ikkje klarer å sjå eller forstå…….som f.eks Energi …..eller kanskje til og med “Bevisst” Energi som vår Bevisstheit kan bruke/bruker (bevisst eller ei)? Det er faktisk nokre fysikkarar som meinar at det såkalte “tomrommet” er fult av Energi  med heilt spesiell geometri…….og at atomer er “bittesmå svarte hol”….

Så dersom E = m x C2 gjelder utover i det fysiske universet så må det jo også gjelde innover i det “ufysiske” universet ikkje sant? slik at vår Bevisstheit (rein energi/sjel/ånd/overjeget) faktisk kan reise med ein enorm hastigheit dersom den lar kroppen bli igjen (eventuelt  teleportere kroppen etter ;) …….(berre ein tanke som skaut seg inn her…..hehe)

Urbefolkningen trur at stjernebilder og astrologi var som eit slags speilbilde på vår eigen indre astropsykologi (”indre zodiak”, astroteologi). Dei var opptatt av å akseptere (og  bearbeide) sine eigne “indre demonar”, for då slapp dei ikkje “demonane” fri til den ytre fysiske verden. Dei brukte/brukar spesielle ritualer som teater, dans og sang som psykoterapi på spesielle astrologiske dagar. Så ved å “lese den ytre himmelen” visste dei korleis det stod til med “den indre himmelen” kanskje? For først må jo noko tenkast før det kan fysisk manifisterast ikkje sant? (”as above so belove”)……(i betyding “himmeriket”  inni deg som “above” og ikkje det fysiske univers “over” deg tenker eg da?)

Våre medmennesker er der for å minne deg på dine eigne “indre demonar” (eins “skyggeverden”) som ein trenger å erkjenne og akseptere og bearbeide. Derfor kan det vere lurt at i stedet for å bli sur og sint eller irritert over noko andre som har sagt eller gjort imot deg heller prøver å finne ut : “Kva er det eg kan lære av dette menneske hos meg sjølv og min oppførsel”……….(erkjenne,akseptere,tilgi osv…)

Mayakalenderen er heller ein bevisstheits”kalender” (”indre kalender”) med 9 nivåer meir enn ein fysisk ytre kalender. Eller kanskje begge deler samtidig? For dei som har studert denne seier meir eller mindre det er intuisjonen (og hjerte) som er nøkkelen til å møte ein “Bevisstheitsevolusjon” som vi kanskje er på slutten av no ……..

Bevisa for at vi har hatt “besøk” frå andre mennesker fins på jorda i dongevis. Men mangen mennesker velger å oversjå dei (eller sagt på anna vis: “motsette seg kunnskapen om Sannheita”?). Også vår urhistorie trur eg er svært så anneledes enn den “offentlege”. Det er funne Mangen hjerneskaller som er over 3kg og umogeleg kunne ha stamma frå jordmenneske vha hodedeformering, kjempeskjelett er funne mangen plassar, kornsirklanes 3D geometri taler for seg sjølv (og svaret frå 1972 binære radiosignal fekk vi i 1999/2000?), pyramidane kunne vi aldri ha bygd i dag utifrå dagens teknologi og alikevel påstår “urhistorien” at desse blei laga med steinalderverktøy, Mayakalenderens nøyaktigheit er uforståeleg for forskarane antagelegvis fordi det er ingen kalender, skrifter og  hieroglyfer og helleristningar fins som beskriver Sannheita, Nazca linjene i Peru med sine enorme “luftmotiv”, Massegraver av ulike dyreartar som ikkje naturleg “vanker saman” som plutseleg blei utrydda, urbefolkningens “myter” om besøk fra “gudene”, Dogon-folkets ur-kunnskap om Sirius A sin “kvite dverg” (Sirius B) med nøyaktig banekretsløp rundt Sirius A tiltross for at den er usyneleg for auget, Teotihiacan i Mexico (”solgudanes by”) med tempelplassering som viser alle planetanes banekretsløp rundt sola inkludert Pluto (usynleg for auget) som først blei oppdaga på 1900 tallet, Nikolai Tesla ville  gi alle på jorda gratis miljøvennleg energi …osv osv……..

Masse av dette er blitt bevisst holdt skjult for oss i lang tid. “Bevisa”  TV og avis-Media ikkje viser eller forteller deg er på bla youtube i dongevis!….Informasjonen er faktisk so overveldane at ein kan få hakeslepp og sjokk av mindre…(og sjølvsagt må ein sile ut mykje vha intuisjonen) . Vi blir heller fora med  “frykt” basert hypnoseapati og usannheiter frå jornalister i Aviser og TV Media for å holde oss i “uvitenheitas skatteverden” ? 

Trur dokke vi får den rette informasjonen om det som no skjer i Mexico gulfen via Media? Om at BP (oljemakta?) forgifta både befolkningen og havet med kjemikalier (arsenikk,bly,kvikksølv..?) som er mykje mykje giftigare enn oljen i seg sjølv? Etter Exxon Valdez ulykka i Alaska 20 år tilbake blei giftige kjemikalier også brukt for å liksom “redde” dyrelivet. I dag er oljen naturleg nedbrytt av bakterier der det ikkje blei brukt kjemikalier medan der det derimot blei brukt giftkjemikalier er den det ikkje. Og svært mangen hjelpearbeidere blei også svært sjuke etter Exxon V. ulykka nettopp pga kjemikaliene brukt (men dei fekk sjølvsagt munnkurv eller døde “naturleg”). Det er forkasteleg det som skjer i Mexicogulfen i dag og ein skrekkeleg tragedie !!! Og kva som eigentleg skjer bak det avsperra området må gudane vete…

 Og så er det jo merkeleg kor stille det blei angåande Vitsen  kalla “menneskeskapt global oppvarming pga CO2″??? Eg veit ikkje eg kor mykje CO2 vulkanen Eiafjellajøkul slapp ut men sikkert eindel for å ikkje å snakke om all oljen som brenner i Mexico no (saman med dei ekle giftstoffa dei sprøyter på oljesølet) og ikkje forgløyme alle giftstoffa som finnes i krigføringsvåpen…….Det er neppe CO2 som er problemet (CO2 nivået på jorda følger naturleg solstyrken).  Det er derimot alle slags GIFTSTOFFER som er problemet og at vi driver Rovdrift på jorda generelt og forgiftar også vårt eige “tempel” kroppen vår…..vi har ein “bruk og kast” mentalitet som ikkje liknar grisen eingong….vi lever ikkje i pakt med naturen eller oss sjølv enkelt og greit. Det er problemet!

Sola er også meir aktiv enn det nokon sinne er registrert, av vitenskapen vel og merke. Dette titross for at dens 11 årige syklus-topp ikkje er før i 2012. Den har ikkje “roa” seg ned sidan forige topp i 2001. Sola formeleg pulserar energi som har merkeleg oppførsel sidan det ser ut som om den ikkje berre slynger stråler utover mot jorda men også faktisk har “sorte hull” som suger til seg dei utslynga strålene………

Vi lever no i ei tid der alt “det skjulte  skal openbarrast” trur eg …….og dette kjeme fram no meir og meir og fortare og fortare for Sannheita skal fram om vi vil det eller ei………og det kan sjå ut til at det meste blir “snudd på hauet” i prosessen meir eller mindre …….

Så det beste er kanskje å vere litt forberedt og ikkje yte so mykje “motstand” mot sannheita ? 

Og koffor ikkje prøve å ta i bruk eins medfødte hjelpemiddel som er intuisjonen (”umiddelbar kunnskap FØR ein rekker å tenke”/”magefølelsen”/”6sans”)?

…….Anyway eg trur vi alle vil trenge intuisjonen i informasjonsflommen som allerede er her og som er på veg for å unngå å bli totalt forvirra. Fordi hjernen og sinnet vårt (tankane våre) kan rett og slett få problemer med å ta inn over seg alt som kjeme strøymande på ein, mens intuisjonen derimot berre veit kva som er sant utan å tenke…….(den silar vekk alt det unødvendige “tanketullstøyet” og all unødvendig informasjon)…..

Men ein må sjølv vere villig til å søke å finne svar på det ein måtte lure på ……men oppfordrar alle til å sjekke ut bla youtube (iallefall for 1 kveld ?…….(så er du hekta….haha)).

Lykke til på reisa vidare frammover!  Stol på magefølelsen (intuisjonen&hjertet)! ………ein velger jo sjølv kva ein vil tru på….og “magen” har alltid rett har den ikkje ………..?

mvh nøkkerosa ;)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende