Du snakkar med ditt hjerte rett som det er og mange av oss utan eingong å vere klar over det. Ein kan og kalle dette språket  ”hjertefølelsen”, ”intuisjonen” eller ”magefølelsen”.

Du ”snakkar” med energifeltet i og rundt deg heile tida med språket *følelsen* du sendar ut i form av f.eks bønn, ønsker, behov eller krav bevisst eller ubevisst (føleser skapt ofte av tankane). Energifeltet snakkar tilbake til deg med ”språket” *Intuisjonen* (denne intuisjon manifesterar seg så som ein hjertefølelse). ”Svaret” ein får frå energifeltet er på eit vis ein form for lys (intuisjon=direkte viten utan å tenke). Dette er eit ”språk” basert på naturens verkemåte (naturvisdom/åndsvitenskap). Intuisjonen er raskare enn dine tankar…….så ”svaret” manifisterar seg Før du rekker å tenke……

 All informasjon du trenger er tilgjengeleg for deg via dette energifeltet (”Akashiarkivet”). Eller det ”kollektive elektromagnetisk felt” om du vil. Ditt DNA er også forbunde med dette energifeltet! Dette EM-feltet er Bevisst Energi…

Dette *feltet* er din ”Gudskontakt”/”Naturkontakt”. Tenk deg at du er ein Gnist (frekvens) utstrålt frå ”Guds hjerne” og dermed ein del av ”Skaparen” som er i alt i Naturen (både det synlege og usynlege) fordi Skaparen er Naturen sjølv. Naturen følger naturleg Naturlovene sidan den er frå Skaparen  sjølv. Så slik sett er vi alle naturbarn med ”gudommelege skaparevner” dersom vi følger Naturlovene. Og Urkrafta vi alle utspringer ifrå består av bevisst kjærleiksenergi. Så derfor kan ein og seie at ”det du gjere mot andre vil du og gjere mot deg sjølv”. Sidan vi alle kjem frå denne eine Urkjelde. Alt i naturen følger naturleg naturlovene (dyr, plantar, bakteriar osv)…..bortsett frå mange av oss mennesker…..det er derfor vi sliter som vi gjere….vi ”jobbar” ofte imot naturen og ikkje med den.

Kanskje er Hjertespråket Det Naturlege medfødt språket vårt som vi mista i ”Babels” (forvirring) når vi mista vår ”gudommelege” naturkontakt?

Nerveceller (nevroner) er celler som finnast i heile nervesystemet vårt frå hjernen via ryggmargen og ut i kroppen. Nervecellene kommuniserar med kvarandre ved hjelp av å sende ut og motta kjemiske og elektromagnetiske signaler. Det er kjent over 100 ulike signalstoffer kalla ”nevropeptider” (”transmittorstoffer”). Følelsane våre er på eit vis elektromagnetiske signaler som ein opplevar som ein *følelse*. Og følelsane har sin opprinnelse i Hjertet (ikkje i hjernen). Det er berre å kjenne etter neste gong du har ein sterk følelse…….følelsen vil starte i hjerte og derifrå bre seg utover i kroppen (med eller utan hjernens hjelp)..

Alt i universet består av lys som igjen er energi i sin minste form. Lys kjem i mange ulike former. Men alle formene består av fotonlys og fotonlyd (lyd er og lys). Det vi ser på som materie (”fast stoff”) er lys og lyd som vibrerar i ulike frekvenser som våre sansar oppfattar som materie. Så alt som når kroppen vår er eigentleg lys (i sin grunnform). ”Først kom Ordet” som det jo står i Bibelen (og andre plassar)…

GMO-mat, E-stoffer, tungmetaller, sprøytemiddelrestar og lignende er ”usynt lys” som kroppen blir sjuk av! Kroppen vår er ikkje laga for å ete Unaturleg mat som er kunstig framstilt.

Informasjon er og lys. Og informasjon er berre informasjon. Det er Du som ”skapar” følelsen utifrå korleis du mottar informasjonen. All informasjon er kunnskap. Og all kunnskap er opplysandes i sin enklaste form. Du velger sjølv følelsen du tillegger informasjonen.

Så når du mottar informasjon mottar du eigentleg lys og kan difor bli ”opplyst” ;)  Informasjon er verken direkte positiv eller negativ. Det som gjere informasjonen positiv eller negativ er kva for følelse du skapar etter å ha mottatt informasjonen (”din følelses-reaksjon på informasjonen”).

Det fins ikkje ”mørk” informasjon sidan mørket ikkje utstrålar lys. Frykten for å ”gå inn i lyset ditt” og stråle kan gjere til at du forblir i ”mørket” og dermed ”uopplyst”.

Når Du sjølv tørr å overvinne Frykten for deg sjølv (”mørket ditt”) ved å gå inn i lyset via mørket vil du forstå at Du er den Du har venta på. Såleis kan ein kanskje seie at følelsen ”frykten” er eit mørke vi må igjennom for å forstå at heile den realiteten vi har trudd på er ein illusjon skapt av fryktenfølelsen sjølv ved tapet av vår naturkontakt?

Eg trur det fins berre 2 hoved følelsar: Kjærleik og Frykt……alle andre følelsar er ulike variantar av desse 2 ”basis” følelsane…..

Frykten oppstod kanskje som ein konsekvens eller motpol når vi *gløymte* vår naturtilknytning i å lytte til hjertespråket og vi blei forvirra av mangel på naturleg forståelse av kven vi eigentleg er….

Burde vi ikkje bli flinkare til å stole på hjertespråket vårt som er vår medfødte kjærlege og naturlege evne ? Vi er ikkje frykt men vi er kjærleik i vår naturlege grunnform  ;)

Så lytt til ditt hjerte når det synger til deg og følg dets råd. Hjertets song er som naturens song som følger naturen sjølv som vi jo alle er i frå. Ditt hjerte er alltid til å stole på for det lyger aldri og det vil lede deg på rett veg………

(berre nokre tankar frå nøkkerosa :)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende