Og ein må verkelegen begynne å lure på kva våre politikarar eigentleg går på for å godta denne stanken rundt seg i sin kvardag…..…..kan det vere smøringsolje dei går på tru?

Eit lite utval av kva oljepengane våre (?) går til:

Oljefondet støttar:

Og berre sånn til opplysning så har desse nettsidene som omhandlar oljefondets ”verstinginvisteringar” det med å forsvinne i lause lufta…….så kanskje oljefondet også støttar media-industrien …???

Skjønner du at oljefondet tenar milliardbeløp på å invistere pengar i private selskaper (korporasjoner som meir eller mindre styrar verden i dag) fordi vår regjering handlar med  desse? Skjønner du kva grepet Fasisme handlar om? Det er ikkje vi vanlege dødlege i Norge som får glede av desse pengane………..det er det våre folkevalgte som får når dei går av og får jobber i legemiddelindustrien eller oljeindustrien eller vaksineindustrien osv……som dei blei smørt med når dei var politikkarar………….smøringsolje………………..

Dette kallast på godt norsk : Korrupsjon og Fasisme!

Og det verste av alt er at vårt såkalte ”demokrati” støttar denne korrupsjonen og fasismen via vårt lovsystem….…

Eg er av den oppfatning at vi lever under eit ”Demokratisk Diktatur” eller ”økonomisk diktatur”………………..det er i alle fall ikkje Demokrati i Norge i dag!

Koffor kan ikkje berre oljefondet støtte framtidsretta og Ekte miljøvennlege og menneskevennlege bedrifter i Norge (og andre land) som faktisk tar miljøet og menneskets framtid på alvor? Det er faktisk mange forskning- rapporter som tilseie det at vi kan leve veldig mykje betre enn i dag dersom vi faktisk TAR MILJØET PÅ ALVOR! Men so er jo ikkje desse “offentleg godkjent vitenskap” kan vete…………….og huff og huff….

Koffor skal vi la oss styre av dei vi valgte inn som våre ”Tillitsvalgte” når dei  ikkje klarer å vere det dei blei valgt til å vere?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende