EU jobbar med å innføre eit regelverk som krever dokumentasjon på at fleire 1000 år gammal folkemedisin verkar. Krava til denne dokumentasjonen er like strenge om ikkje strengare enn det som blir krevd av dokumentasjon frå Farmasøytindustrien.

Denne godkjenningsprosessen er så dyr at dei færraste urte produsentar har råd til å igjennom føre den. Resultatet blir med andre ord at dei ikkje får solgt produkta sine pga dokumentasjonsmangel. Men skulle dei klare å dokumentere den medisinske effekten at ein urtemedisin SÅ (og legg merke til dette!!) vil urten bli klassifisert som eit ”legemiddel” og ein må dermed ha spesialløyve frå legemiddelverket for å få lov til å selje det utanom Apotek. Helsekostbutikkane har i dag lov til å selje ”legemidler” dersom dei har spesialløyve frå legemiddelverket. Dette kan also bli endå vansklegare i framtida med dette nye lovverket til EU.

Sjølv om det i dag ikkje er tillatt å ta patent på urter eller planter som fins i naturen er det tillatt å forby bruk og sal av ulike urter som td Valmueplanten (verkestoff: bla Opium) og Hasj planten (fleire verkestoffer) som begge har vore brukt som folkemedisin  i tusenvis av år. Det nye regelverket opnar for å forby mykje meir enn berre desse.

Skjønner du urte produsentanes dilemma? Dei er ”fanga” av eit IDIOTISK lovsystem!

Målet til legemiddelindustrien er å forby oss å bruke naturen til å lege oss sjølv om vi føler for det. Dei vil at vi kun skal bruke deiras syntetiske legemidler og ikkje lenger ha valgfriheit!

Lovverket vil føre til på sikt at det kun er Farmasøyindustrien/Legemiddelindustrien som får produsere ”legemidler” og kun Apoteker som får selje dei til dobbel pris og helst med resept. Og eg vil berre minne om at vårt eige Oljefond ”gir” pengar til legemiddelindustri-Gigantane som deretter Norge kjøper legemiddel ifrå! Legemiddelindustrien har so masse pengar og makt at dei er blitt totalt blenda av GRISKHEIT. Dei får også lov til å ”styre” over sin eigen dokumentasjon og dei har ”usynlege” fingrar inn i lovverk besluttingane i bla EU.

Dette kallast med eit anna ord for: Korrupsjon.

Dette regelverket som EU jobber med å innføre er ein del av Codex Alimentarius (”matkode”) som also er eit ”system” som har røttene sine tilbake til nazismen (les gjerne mitt innlegg om Codex Alimentarius her: http://34022.vgb.no/2010/04/30/global-matkontroll-pa-veg/ ).

Vi vanlege mennesker vil ikkje lenger få velje fritt kva vi putter inn i vår munn.

Etter mitt skjønn er dette eit alvorleg brudd på menneskerettigheitane våre!

Folkemedisinen er noko som har gått frå generasjon til generasjon igjennom tusenvis av år. Og no skal also dette dokumenterast på eit Kjemedyrt papir at det fungerar for å få lov til å forsette med folkemedisinen.

Det blir eigentleg det same som å forlange at relgionane skal kunne dokumentere at Gud finnast for å få lov til å tru på ”Gud”, og dersom dei klarer det vil Styresmaktene omklassifisere ”Gud” til ”Pengar&Makt” som kun dei har lov til å ”Produsere&Bruke”

Skal vi forsette å godta alle desse psykopatlovene som EU innførar?

PS! Dersom du i din villfarelse (?) skulle tru at dette lovverket til EU blir gjort ”for din tryggheitsskyld” kan du jo berre begynne å lese om ASPARTAME   (http://34022.vgb.no/2010/04/05/aspartam-e-951/ ) og  MONOSODIUMGLUTAMATE som er berre 2 av svært mange lovlege E-stoffer som kan ha svært skadelege effekter på menneskekroppen (dokumentert!!)……koffor er ikkje dei forbudt tru?

Poenget? Unaturlege stoffer som er dokumentert farlege på både dyr og mennesker er tillatt, mens Naturlege stoffer som er ”dokumentert” fungerar på mennesker gjennom tusenvis av år innan folkemedisinen  blir forbudt….

Norske myndigheter advarer oss stadig mot bruk av ”farlige naturmidler”, men koffor advarer dei oss ikkje mot farleg bruk av legemiddel og E-stoffer i same grad? (Og om du ikkje visste det so støttar vår Norske regjering også E-stoff industrien via oljefondet som vi deretter kjøper E-stoffer av–>Korrupsjon?)

Eg håpar so mange som mogeleg tar seg tida til å lytte til informasjons-videoen frå *Fritt HelseValg* i linken under  (videoen i punkt 1) og signerar på underskriftkampanjen og vidare sende denne til alle dine venner : http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=701

 Vær so snill Tenk Sjølv og vis at du bryr deg om vår og våre barns framtid……

Vi har endå ein menneskerett til sjølv å velje, vil du fortsatt ha retten til å bruke den……?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende