(Sitat frå Talmud Jmmanuel kap.11:20-26)

Åndens og kunnslapens lov:

 • Ved den tiden tok Immanuel til orde og sa: “Priset være himmelen og universets og jordens Skapelse, som har skjult kunnskapen og åndens kraft for de vise og kloke som sprer den falske læren, og bare åpenbart den for de som søker i ærlighet.
 • Ja, det er altså velmenende av Skapelsen liksom av Gud og hans himmelsønner at de på denne måte satte stopp for den makt, som kan misbrukes blant menneskerasene.
 • Og nå har alt blitt overlatt til menneskene, og ingen kjenner Skapelsens hemmelighet, ikke mennesket og ikke heller Gud eller hans følgesvenner.
 • Og alt har nå blitt overlatt til meg av Gud, hvilke hans vaktengler lærte meg kunnskap om naturen og dets lover, og underviste meg i de lover som utgår fra Skapelsen.
 • Så kom til meg alle sammen, som søker og som tørster etter kunnskapen og sannheten; jeg skal gjenopplive dere.
 • Ta på dere åket at dere må lære dere den nye læren; For den er innsikt, så finner dere ro inni dere for deres liv.
 • For den åndelige utviklings åk er mykt, og dets byrde er lett.”

(sitat frå Matteus-evangeliet kap.11:25-30)

Sønnen gir kvile:

 • På den tid tok Jesus til orde og sa: “Jeg priser deg Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.
 • Ja, Far, for dette var din gode vilje.
 • Alt har Far min overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen unntatt Far; og ingen kjenner Far, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
 • Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
 • Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelen.
 • For mitt åk er godt og min byrde er lett.

***********

(Du velger sjølv ved hjelp av din frie vilje………kven av desse sitat som treffer deg…..og ditt hjerte….men utan eit ope sinn vil du neppe lære meir om deg sjølv?)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende