”Den letteste måten å kontrollere befolkningen på, er gjennom å gjennomføre terrorhandlinger. De vil kreve beskyttende lover dersom deres personlig trygghet er truet”. – Josef Stalin.

Slik tenkar psykopatar som manglar empati. Dei utnyttar “frykt” følelsen hos menneska og får oss til å først frykte og så sørge ……for så å hate ……men husk da at dei psykopatar forstår ikkje betre…….fordi dei sjølve fryktar kanskje aller mest sin eigen svarte skygge…..?

Frykt betyr “terror” eller “redsel” og er igjen utleda av ord som betyr “å skremme” …..

Prøv no å forstå at det er ikkje eit strengare lovverk med endå fleire reglar som vil fjærne terroren. Det er derimot det motsatte som vil fjærne terroren nemleg eit varmare og meir naturleg system basert på våre naturlege evner som kjærleik faktisk er.

Det er kun kjærleik av det slaget kalla “nestekjærleik” som kan fjærne frykta (terroren) i oss sjølve ……..

Vi mennesker ER kjærleik i våre hjerter. Vi er IKKJE terror eller frykt!  Det er berre frykta som har mørklagt oss  og blinda oss frå å sjå dette vakre LYSET i oss sjølve …vårt naturlege potensial som er den voksande kjærleiken som alltid var meint for menneska……men nokon tok denne kunnskapen frå oss…….og “blenda oss” ………denne vakre kunnskapen og visdommen om kjærleiskrafta vår………….som overgår alt her på Jorda…………..

Ein kan ikkje vinne “kampen mot terror” med handlingar som fører til endå meir Terror (frykt) når det i utgangspunktet er frykta (terroren) som er problemet…….for frykt skapar frykt, kaos, hat og krig medan kjærleik skapar berre meir kjærleik, harmoni og fred…………

Tilgivelse og empati er større og sterkare enn all frykt fordi desse tilsaman skapar kjærleik sendt ut frå vore kraftfulle hjerter og dermed belyser frykta slik at den går i oppløysing og forsvinner. For når frykta som er i mørke blir belyst fins den ikkje lenger………tipper alle mennesker har følt denne krafta tilgivelse gir oss………..dette er vårt hjertes naturlege kjærleikskraft…..og det finnast ingen krefter større enn vår ekte hjerteskraft……..så tru på tilgivelsen……og empatien i ditt hjerte,,,,,,,,,,,,ingenting i denne verden er større enn dette…

Menneskas naturlege hjerte=kjærleik. ….Menneskas “fangeskap” = frykt…………

Norges befolkning har i den siste tida vist at dei er ein FANTASTISK befolkning…..full av kjærleik og medfølelse……og eg er so rørt over alle dokke som kjeme saman i FRED og KJÆRLEIK…………dette kjære landsmenn og kvinner…..er vårt einaste “våpen” mot terror! Husk dokkas Hjerteintuisjon for då vil ingen frykt eller terror føre dokke på feil veg……

Klem til alle dokke lesarar frå lille nøkkerosa ;)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende